Επικίνδυνη, αλλά και εντυπωσιακή αναστροφή σε περιοχή της Αθήνας, από οδηγό μίας Ferrari! Δείτε το βίντεο.