Είναι λίγο επικίνδυνο, αλλά και πάλι τρελαινόμαστε!