Μακάρι να είχαμε και εμείς ένα παρόμοιο για τις γρήγορες διαδρομές!