ΝΕΑ

Νέα πρόστιμα στους φορτηγατζήδες

Με βάση την σχετική απόφαση του υπουργείου Μεταφορών που δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ., το πρόστιμο για τα φορτηγά που κινούνται στο παράπλευρο οδικό δίκτυο των εθνικών οδών ανέρχεται στα 2.000 ευρώ.

Με βάση τα όσα προβλέπονται στην νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Μεταφορών που δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ., πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα φορτηγά οχήματα και λεωφορεία απαγορεύεται πλέον να κάνουν χρήση του παράπλευρου οδικού δικτύου των εθνικών οδών της χώρας.

Στις παραβάσεις που θα διαπιστώνονται από τα αρμόδια όργανα (Τροχαία ή και Μεικτά Κλιμάκια Ελέγχου), θα επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα κατά αναλογία της παραγράφου 1Α του άρθρου 4Α του νόμου 3446/2006 (Φ.Ε.Κ. 49/Α) και πιο συγκεκριμένα:
-1.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη του οχήματος και
-1.000 ευρώ στον οδηγό του οχήματος.
Τα πρόστιμα δε θα καταβάλλονται επιτόπου και σε αντίθετη περίπτωση, μέχρι απόδειξης καταβολής του προστίμου, το όχημα θα ακινητοποιείται.

Οι εξαιρέσεις
Με βάση τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 8 του 2ου άρθρου του νόμου 4388/2016 (Α/93), το παραλλαγμένο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται για την αποφυγή καταβολής τελών διοδίων ορίζεται ως εξής:

Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου
Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών
Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας (έως Υλίκη)
Π.Ε.Ο. Καβάλας – Ελευθερούπολης
Π.Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης
Π.Ε.Ο. Ξάνθης – Κομοτηνής
Π.Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης
Π.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Κήπων
Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κοζάνης
Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ευζώνων
Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης
παράπλευρο Α/Δ Π.Α.Θ.Ε.

Από τις συγκεκριμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας εξαιρούνται τα οχήματα επαγγελματικής χρήσης, βαρέα οχήματα, μηχανήματα έργων, φορτηγά και λοιπές κατηγορίες οχημάτων, με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων., ύστερα από χορήγηση σχετικής άδειας διέλευσης.


Η εν λόγω άδεια διέλευσης εκδίδεται όταν ο ιδιοκτήτης του οχήματος φυσικό ή νομικό πρόσωπο:
είναι μόνιμος κάτοικος δήμου που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων.
είναι δημότης δήμου που είναι όμορος του οδικού άξονα για τη διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τελών διοδίων.
εκτελεί δημόσιο έργο σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων.
εκτελεί ιδιωτικό έργο σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για τη διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων.
έχει έδρα της επιχείρησης σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για τη διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων.
εκτελεί αγροτο-κτηνοτροφικές δραστηριότητες σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για τη διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων.

Τέλος, εξαιρούνται ΚΤΕΛ, τουριστικά λεωφορεία και φορτηγά, όταν πρόκειται για μεταφορά προϊόντων, δομικών υλικών ή οικοσκευών, μηχανημάτων, και κάθε είδους διανομή και τροφοδοσία, αλλά μόνο στο τμήμα του παράπλευρου παραλλαγμένου οδικού δικτύου που ορίζεται από τους δύο πλησιέστερους στη διεύθυνση αποστολής, κόμβους εισόδου – εξόδου από τον οδικού άξονα για τη διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων.

 


Comments

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

To Top